Projecten

Erasmus+

Pressure Line participeert in Europese projecten die onderdeel zijn van het educatieve programma Erasmus+ van de Europese Unie. We zijn daarom lid van het EURORESO Netwerk.

Dhelida

Het project DHeLiDA: Digital Health Literacy for Disadvantaged Adults is een Europees samenwerkingsproject gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden van kwetsbare doelgroepen, met name ouderen en mensen met een migrantenachtergrond. Dit wordt gedaan door deze groepen te helpen nieuwe vaardigheden op te doen en hun te leren hoe ze toegang krijgen tot betrouwbare bronnen over belangrijke onderwerpen, zoals gezondheid. Voor het project zullen instrumenten worden ontwikkeld om burgers in staat te stellen hun gezondheid en ziekte beter online te monitoren, preventie te verbeteren, een nauwkeurigere diagnose en behandeling mogelijk te maken en de communicatie tussen patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te vergemakkelijken. Bekijk de website

Europe4All

Het project ‘Europe4All – European Digital Cultural Heritage and Values for Migrant Empowerment and Inclusion in Adult Education’ brengt jongeren met een migratieachtergrond samen met lokale jongeren, door gezamenlijk video’s te maken over culturele erfgoed, ervaringen te delen en te leren van elkaar. Het gebruik van film geeft jongeren de mogelijkheid om zaken als cultureel erfgoed en geschiedenis op een eigentijdse manier weer te geven. Op die manier kunnen de jongeren laagdrempelig het gesprek hierover met elkaar aangaan. De films kunnen bovendien worden ingezet in het volwassenonderwijs, om te discussiëren over de samenleving. Bekijk de website

AURORA

Het AURORA-project – Augmented Reality OERs Design for Territorial Attractiveness – heeft als doel jongeren technische basisvaardigheden bij te brengen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het gaat in dit project met name om de toeristische en culturele sector. Augmented marketing wordt steeds vaker toegepast in de toeristische sector en de behoefte aan ervaringsgerichte marketingstrategieën groeit. In de toekomst zal de vraag, en in het verlengde daarvan specialistische beroepen, alleen maar groeien. Er is daarom behoefte aan verandering en verbetering van de vaardigheden en competenties voor de meeste beroepen in de toeristische sector. Het project richt zich op geografische marketing voor toeristische doeleinden, maar omvat ook het verwerven van digitale vaardigheden die in andere sectoren kunnen worden toegepast.

AIA: Activism in Action

Het AIA-project heeft tot doel jeugdwerkers in staat te stellen jongeren te onderwijzen, inspireren en begeleiden bij het worden van activisten. Voor het project wordt de AIA Gids ontwikkeld, die gebaseerd is op inspirerende verhalen en portretten van activisten die impact hebben gehad en succesvol zijn geweest met het gebruik van activisme. De Gids zal dienen als een waardevolle bron voor jeugdorganisaties en jonge individuen die aan hun activisme-reis beginnen. Tijdens workshops worden de materialen getoond en besproken. Alle materialen zullen vrij beschikbaar zijn op www.activisminaction.eu.

Hulp nodig bij uw communicatie vraagstuk?

Contact