VZVZ

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) vervult een co√∂rdinerende rol in de uitwisseling van medische gegevens. In het logo voor VZVZ wordt op een speelse manier het functioneren van VZVZ gevisualiseerd. Door de stip voor het woord VZVZ te plaatsen, en de cirkel erachter, wordt VZVZ in het midden van het proces geplaatst; onontbeerlijk voor een veilige verbinding van gegevens en data. De uitgebreide huisstijl van VZVZ wordt gekenmerkt door kleuren die kunde uitstralen en een beeldtaal die breed toepasbaar is.   Dit is wat wij gedaan hebben: huisstijl | logo | fotografie | infographic | online publicatie | website

Een nieuw logo nodig?

Contact